Laster...
FORETAKSNUMMER NO 956 743 427 MVA
FIRMA Liskifer As
ADRESSE Inderdalsveien 16,  7884 SØRLI
TELEFON 74 33 85 25
TELEFAX
MOBILTELEFON 99 57 34 00 / 906 56 961
E – POST post@liskifer.no
WEB- ADRESSE www.liskifer.no
BANKFORBINDELSE Grong Sparebank
Kto. Nr. 4448.08.50510
OMSETNING  
VIRKSOMHET Skifer
ANTALL ANSATTE 17
AKSJEKAPITAL 1 000 000 kr.-
ETABLERINGSÅR 1990
REVISJON BDO Revisjon, Grong
Tlf.: 74 33 14 11
REGNSKAP Nordli Regnskapskontor v/ Odd Erling Hasfjord
Tlf.: 908 34 757
STYREFORMANN Alf Robert Arvasli
Tlf.: 977 85 375
STYRE Alf Robert Arvasli, Kåre Daniel Totland, Per Einar Arvasli

DAGLIG LEDER Per Einar Arvasli
Tlf.: 74 33 85 25, 995 73 400
ARBEIDSLEDER Johan Arvasli  Tlf: 906 56 961


EIER As