Laster...

Klipt flis er også en gulvflis, men med klipte kanter. Denne flisen er noe

billigere enn saget/hogd gulvflis og passer godt til f. eks å legge en

utetterrasse eller til å lime på vegg. Denne leveres i størrelsene 62x62-

62x42- 62x32- 52x52- 42x42- 62x27- 52x27- 42x27 og 32x32. Denne

leveres også i tykkelsene 1-2 og 2-3 cm. Andre størrelser kan leveres på bestilling.