Laster...

Liskifer har brudd og foredling i Lierne Kommune i Nord Trøndelag.
Skiferforekomsten ligger like ved svenskegrensen og er en del av Offerdalsdekket, den ligner derfor den svenske Offerdalsskiferen. Skiferen ble dannet for ca. 500 millioner år siden og består av kvarts, feltspat og glimmer. Den er tett i strukturen og påvirkes ikke av vær og vind. Den naturlige overflaten har en spesiell glans, som gjør at den ikke trenger noen videre overflatebehandling.
Skiferen ligger i 4-6 meters pakker som veksler mellom lys grønn og grå/mørk skifer med noe fargevariasjon i de to fargene. Skiferen varierer mellom helt slett til veldig grov i overflaten. Fordelingen er ca. 60 % mørk og 40 % lys skifer. Den delen av forekomsten som er undersøkt viser en mektighet på mer enn 900 000 m³, nok til drift i lang tid framover.

Skiferen har vært drevet i perioder siden 1972. I 1990 ble selskapet Liskifer As stiftet av Lierne Kommune og Skifferbolaget AB. I 1996 ble selskapet overtatt av lokale eiere.

Foredling av blokk skjer 25 km. Fra bruddet, på Jule industriområde. Liskifer har i dag 15 ansatte
som produserer skifer både for inne og utemiljø som f. eks: takstein, forskjellige bruddheller, peis/benkeplater, gulvflis, trappetrinn, opptrinn, vindusbrett, fasade og sokkelplater, belegningsstein, forskjellige typer av tørrmur (råkopp), mønsterstein osv.

De fleste produktene kan leveres med saget, hugget (brukket) eller klippet kant
Liskifer selges  i dag gjennom natursteinforhandlere over hele landet