Laster...
 
 

Bruksområde: Brukes på offentlige plasser, hager, parker, fortau, terrasser etc.

Leveres med hugget kant og saget kant.
Tykkelse: 2-3, 3-4, 4-6 cm.
Bredde: 30-40-50-60
Belegningstein kan ha noe røff overflate med enkelte ujevnheter.